Práce ve výškách a nad volnou hloubkou


Školení bezpečnosti práce ve výškách (BOZP práce ve výškách) je podle aktuálního nařízení vlády č. 362/2005 Sb. povinné pro všechny zaměstnance, kteří jsou při své činnosti vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Podmínkou odborné způsobilosti pro práce ve výškách je, kromě zdravotní způsobilosti, také doložitelné absolvování pravidelného školení bezpečnosti práce ve výškách.

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění

  • na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,
  • na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

Rozsah: minimálně 1 hod