Sourcing


Poskytujeme účinné, profesionální a vysocekvalitní služby pro projekty zaměřené na úsporu nákladů
Naše společnost je partnerem společnosti Strategic sourcing, která má více jak 15 ti letou tradici v oblasti realizace sourcingu. Poskytujeme profesionální poradenství pro klienty, kteří chtějí řešit významnou úsporu nákladů ve firmách, soukromých či státních společnostech, školách nebo úřadech.
Náš tým je složený z profesionálních manažerů s dlouholetou praxí v oblasti sourcingu.

Našim cílem je:
• pomáhat klientům dosahovat měřitelné a trvalé snížení nákladů
• optimalizace dodavatelského portfolia
• doporučit alternativní dodavatelské zdroje – nové kapacity
• rozložení rizik – multi sourcing
• zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Napište nám nebo zavolejte a přesvědčte se, že jsme tím správným partnerem pro Vás.

We provide efficient and high-quality consulting for projects aimed at cost savings.


Our company is a partner of Strategic Sourcing, which has more than 15 years of tradition in the implementation of sourcing. We provide professional advice to clients who want to deal with significant cost savings in companies, private or state companies, schools or offices.

Our team is composed of experienced managers in buying and searching for suppliers.

Our goal is:

  • To help clients achieve measurable and lasting cost reductions
  • Optimizing the supply portfolio
  • Recommend alternative sources of supply – new capacity
  • Allocation of risk – multi-sourcing
  • Increase the competitiveness of firms

Write or call us and make sure that we are the right partner for you.