Principy efektivní organizace dat a dokumentů


Kurz představí možnosti organizace dat tak, aby účastníci neztráceli přehled o uložených dokumentech. Vyhledáváním nebo přepisováním již vytvořených dokumentů uživatelé ztrácí mnoho času. Vysvětlena bude i problematika sdílení dokumentů a různé možnosti práce s dokumenty dle potřeb účastníků. Představeny budou možnosti aplikací Google Dokument, internetových úložišť či vnitrofiremních sdílených disků a aplikací. Každá z možností bude představena z hlediska přínosů i rizik. Základní principy zálohování a archivace. Do kurzu je možné zapracovat přímo strukturu firemních úložišť i části vnitrofiremních směrnic. Základní informace je možné ve zkratce začlenit i do jiných témat. Například ke kurzu práce s počítačem pro začátečníky či u témat zpracování textů a tabulek.

Možný obsah kurzu

  • Fyzické a „nefyzické“ nosiče a jejich možnosti.
  • Struktura úložišť a souborů, logické uspořádání dat trvale a přehledně. Informace o sémantickém desktopu a BigDatech.
  • Zálohování a archivace.
  • Synchronizace a sdílení dokumentů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou především živnostníci a menší firmy. Kurz je přínosný i pro domácí uživatele, kteří chtějí mít v datech přehled a sdílet je mezi počítači.