Pracovně právní poradenství


Poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů poskytujeme všem fyzickým osobám, zaměstnavatelům (fyzickým i právnickým osobám). Jsme připraveni pomoci Vám s vytvořením pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a dalších pracovněprávních smluv a dohod. Jsme připraveni pomoci Vám při ukončování pracovního poměru všech typů včetně situací kdy dochází k organizačním změnám, převodům zaměstnanců na jiné typové pozice, atd..) Jsme připraveni pomoci Vám při přechodu pracovněprávních vztahů (například při slučování firem atd.).

U veškerých poradenských služeb zachováváme přísnou diskrétnost se zachováním mlčenlivosti.