Efektivní práce s textem na počítači


Textový editor používá k práci většina uživatelů, ale mnoho z nich jej nevyužívá efektivně.
Kurz představí postupy a nástroje pro efektivní používání textových editorů včetně praktických ukázek.
Kurz je škálovatelný podle znalostí konkrétních účastníků a vždy je potřeba se zadavatelem upřesnit konkrétní rozsah kurzu.
Demonstrované postupy jsou obecně platné, ale jsou prezentovány na konkrétním software (Microsoft Word, Openoffice, Libreoffice, Google dokumenty,…).
Vhodné je ze strany zadavatele definovat převažující činnosti účastníků s cílem směřovat kurz na zefektivnění těchto konkrétních úkonů.

Možný obsah kurzu

 • Základy práce s textovým editorem (od ovládání programu ke krocení textů).
  • Prostředí programu, práce se soubory, práce s textem a schránkou, styly písma, odstavce, stránky, vkládání prvků do textu (např. obrázky a tabulky),…
 • Pokročilé zpracování textů (vhodné pro rozsáhlé či složité texty a pokročilejší uživatele)
  • Práce s rozsáhlými texty, styly, rejstříky a osnovy, používání polí, křížové odkazy, hromadná korespondence, …
 • Specifika zpracování textů pro web (například pro editory textů webových stránek).
  Nejedná se o technické vytváření internetových stránek, ale o práci s obsahem a specifika s tím související.

  • Logika chování textů na webu a ve WYSIWYG editorech, principy pro pohodlnou správu textů.

Cílová skupina

Zaměstnanci firem a živnostníci často pracující s texty.
Kurz je možný využít i pro domácí uživatele, kteří se chtějí v této oblasti vzdělávat.