Efektivní využívání nástrojů tabulkových programů


Tabulkový program je velmi výkonný pomocník, pokud umíte využít jeho potenciál. V praxi se často setkávám s neefektivním používáním tabulek nebo nepoužívání tam, kde by
přinesly značné úspory.
Kurz představí postupy a nástroje pro efektivní používání tabulek včetně praktických ukázek. Kurz je škálovatelný podle znalostí konkrétních účastníků a vždy je potřeba se zadavatelem upřesnit konkrétní podmínky kurzu jako jsou konkrétní verze tabulkových
programů (Microsoft Word, Openoffice, Libreoffice, Google dokumenty,..).
Vhodné je ze strany zadavatele definovat převažující činnosti účastníků s cílem směřovat kurz na zefektivnění těchto konkrétních úkonů.

Možný obsah kurzu

  • Základy práce s tabulkami (od ovládání programu ke správným výsledkům).
    • Prostředí programu, práce se soubory, práce s buňkami a schránkou, vzorce, funkce, formáty, grafy, …
  • Pokročilé zpracování tabulek (jde o rozsáhlé či složité tabulky, zpracování dat v tabulkách pro pokročilejší uživatele).
    • Principy rozložení dat a výstupů, propojené listy a soubory, filtry, souhrny, kontingenční tabulky, získání požadovaných výstupů z velkého množství dat.

Cílová skupina

Zaměstnanci firem a živnostníci pracující s tabulkovým programem či uživatelé, pro které je vhodné využívat funkcí tabulkových programů.
Kurz je možný v modifikaci využít i pro domácí uživatele, kteří se chtějí v této oblasti vzdělávat.