Monitoring strojů


Chcete vědět, kde ve Vaší firmě uspořit provozní a výrobní náklady a zvýšit tak konkurenceschopnost, stabilitu a ziskovost?

Monitoring

Nabízíme vám monitorování výrobních strojů a zařízení, provozních prostor a dalších součástí firmy. Je to nejefektivnější způsob, jak získat přehled o tom, co se ve firmě děje a kde se dá nejlépe ušetřit. Cílem monitorování je získat taková data, která umožní zlepšit efektivitu daných strojů, zjistit úzká místa ve výrobě a dát o výrobním procesu kompletní přehled. Součástí může být svázání dat s číslem zakázky a číslem pracovníka.

K tomuto účelu byl vyvinut systém, který posbírá jakákoli měřitelná data z jakéhokoli stroje či zařízení vaší společnosti. Umí je sbírat v off-line i on-line režimu. Tento systém dokáže také reagovat na překročení zadaných veličin a zaslat email nebo SMS zodpovědné osobě (např. údržbě) a ta může efektivně zasáhnout dříve, než nastane nežádoucí stav. Dají se tak například eliminovat neplánované odstávky strojů kvůli poruše, porušení technologických postupů díky poklesu tlaku média nebo větší škody na stroji.

Kontrola a ukládání:

  • správných provozních teplot (části stroje, oleje, materiálu, …)
  • důležitých výrobních ukazatelů (vyrobené kusy, množství spotřebovaného materiálu, čas cyklu, množství zmetků, …)
  • spotřeby elektrické energie (celého nebo i části stroje)

Výstupem informací získaných z monitorování může být jednoduchá tabulka, ale i složitý, v reálném čase se měnící graf, nebo křivka. O toto zpracování se stará softwarová část systému, která již obsahuje základní typy těchto grafů. Další dokážeme přidat a celý systém modifikovat přesně dle vašich požadavků a představ.

Evidence

Data získaná monitorováním se mohou ukládat off-line na SD kartu, nebo on-line na server, kde je námi dodaná SQL databáze. S touto databází pracuje náš software, který například na základě uložených historických dat zpracuje již zmíněné grafy. Může s ní ale pracovat i váš stávající informační systém, který si daná data naimportuje a vyhodnotí podle modulů, které obsahuje, nebo které dodatečně nainstaluje dodavatel daného informačního systému.

Automatické ukládání dat

  • na přednastavené úložiště
  • v přednastavení čas a časový interval
  • ve formátu CSV, Microsoft Excel nebo SQL

Vývoj

Na základě zkušeností získaných proběhlými realizacemi, z požadavků zákazníků a samotných nápadů našich vývojářů, se systém stále rozrůstá o nové možnosti a funkce, ty stávající se zdokonalují. Díky tomu můžeme pružně reagovat na potřeby a požadavky vás, našich zákazníků a dokážeme ušít systém přesně na míru Při vývoji klademe důraz na univerzálnost a hlavně jednoduchost.

Instalaci zvládne i Váš elektrikář nebo údržba. K ovládání systému není potřeba žádné několikahodinové školení. Vše snadno a rychle pochopíte během krátkého času.