Consulting


Poskytujeme poradenství jmenovitě pro:

Vzhledem k tomu, že v našem pracovním týmu jsou vysoce erudovaní odborníci, poskytujeme taktéž poradenské služby v oborech, které pokrývají naše divize

  • Divize zprostředkování obchodu a služeb
  • Divize vzdělávání
  • Divize ekonomická
  • Divize prodeje