Slévač (Kód DK dle NSK 21–010-H)


Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu na profesi, která má v podmínkách českého průmyslu svoji dlouholetou tradici a o tuto profesi je trvalý zájem ze strany zaměstnavatelů. Účastníci kurzu projdou jak teoretickou, tak i praktickou přípravou na tuto profesi.
Rekvalifikační kurz připraví absolventy na zvládnutí činností spojených s ručním a strojním vytvářením slévárenských forem a jader, na ruční odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil, na odlévání na odlévacích strojích a pomocí mechanismů. Lektorský tým je zabezpečen jak odbornými pedagogy, tak i profesionály z praxe.

Program kurzu:

  • Dodržování bezpečnosti práce
  • Čtení slévárenských výkresů a postupů
  • Zhotovování odlitků ve slévárenství a používání technologických postupů a dovedností
  • Odlévání do forem ve slévárenské výrobě
  • Rozeznání vad odlitků souvisejících s výrobou forem
  • Příprava formovacích a jádrových směsí
  • Obsluha a řízení slévárenských výrobních technologických zařízení
  • Používání regeneračního systému formovacích směsí

Délka rekvalifikačního kurzu :

Teoretická příprava : 60 hodin

Praktická příprava : 240 hodin

Závěrečná zkouška : 14 hodin

teorie – test ze slévárenské technologie,

praxe – odborný pracovní úkon, nebo souborná práce podle zadání

Místo konání a termín kurzu: dohodou (přizpůsobíme Vašim možnostem)

Cena: dohodou

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Kurz je zakončen ověřením vědomostí včetně vystavení osvědčení.