Základy obsluhy osobního počítače


Cílem kurzu je vybavit posluchače znalostmi, nezbytnými pro práci s výpočetní technikou. Kurz je určen začínajícím uživatelům osobního počítače a výuka je zaměřena na osvojení si běžných pojmů v oblasti výpočetní techniky a práci s nejrozšířenějšími kancelářskými programy Microsoft Word a Microsoft Excel. Celek znalostí a dovedností završí práce s internetem, především vyhledávání a selekce informačních zdrojů.
Program kurzu:
• Seznámení s výpočetní technikou, základní pojmy
• Microsoft Windows
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Internet Explorer
• Outlook Express (e-mail)
Délka rekvalifikačního kurzu: 40 hodin.
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy