Stavbyvedoucí


Tento kurz obsahuje:
• Řídicí a organizační činnosti ve specifické oblasti stavebnictví a výstavby inženýrských sítí
• Řízení lidských zdrojů ve specifické oblasti stavebnictví a výstavby inženýrských sítí
• Řízení dodávky materiálů a zdrojů a manipulace s materiálem
• Dodržování předpisů na staveništi
• Evidence a aktualizace prací ve specifické oblasti stavebnictví a výstavby inženýrských sítí
• Plánování činností ve specifické oblasti stavebnictví a výstavby inženýrských sítí
• Stavební deník
• Kontrola a kolaudace