Organizační chování


Jednotlivec v organizaci – struktura osobnosti, typologie, potřeby a pracovně orientované hodnoty a postoje k práci, profesní a osobní rozvoj.
Skupiny a týmy – typy týmů, pojem a faktory skupinové dynamiky. – Organizace – architektura organizace, design a redesign organizace, struktura a kultura organizace,chování lidí v organizaci.
Vedení pracovních skupin a týmů, týmová spolupráce a zvládání konfliktů.
Strukturální a procesní pojetí, třídění a klasifikace organizačních struktur, principy organizování, struktura moci v organizaci, převažující styly řízení, vztah k řídící praxi.