Personální řízení


Úkoly personálního řízení, dílčí personální činnosti a jejich návaznost v systému personálního řízení, personální politika, personální práce.
Pracovní motivace a stimulace pracovníků, analýza a vytváření pracovních míst, získávání a výběr pracovníků adaptace pracovníků rozmísťování a uvolňování pracovníků a řízení jejich kariéry vedoucích pracovníků.
Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců.
Vedení a motivace podřízených.
Výběr, zařazení a hodnocení pracovníků jako nástroj motivace pracovníků.
Trénink výběrových pohovorů.
Příprava vzdělávacích akcí a jejich marketing.