Účetnictví s využitím výpočetní techniky


Cílem kurzu je naučit účastníky tohoto rekvalifikačního kurzu ovládat podstatu souvztažných zápisů základních hospodářských operací tak, aby byli schopni ručně zpracovat a vést účetnictví firmy, s následným zpracováním uzávěrky a závěrky, a to formou vyčíslení hospodářského výsledku a sestavení konečné rozvahy za běžné účetní období, včetně ovládání vedení veškeré agendy s danou problematikou související a naučit účastníky účtování na PC pomocí účetního software.
Rekvalifikační kurz je určen rovněž všem, kteří si chtějí zopakovat nebo získat základy v oblasti vedení účetnictví a případně si pak vést účetnictví ve své vlastní firmě nebo působit jako zaměstnanci na pozici finanční účetní.

Program kurzu:

  • Podstata, význam, organizace a rozsah vedení účetnictví
  • Účetní záznamy
  • Majetek podniku
  • Rozvaha – náklady a výnosy
  • Účetní zápisy
  • Všeobecné účetní zásady
  • Základy účtování na syntetických účtech
  • Účetní uzávěrka a závěrka
  • Účtování na PC pomocí účetního software

Délka rekvalifikačního kurzu: 160 hodin.

Místo konání a termín kurzu: dohodou (přizpůsobíme Vašim možnostem)

Cena: dohodou

Kurz je zakončen ověřením vědomostí včetně vystavení osvědčení.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.