Uživatelská bezpečnost u počítače a na internetu


Skupina kurzů, kde se účastníci seznámí se základními pravidly bezpečného používání výpočetní techniky a internetu.
Představeny budou bezpečnostní hrozby, ale i konkrétní kroky prevence. Kurz je zaměřen více na správné chování uživatelů než na detailní technické podrobnosti.
Cílem kurzu je díky znalosti bezpečnostních rizik omezit nebezpečné chování uživatelů.
Probrány jsou témata jako rizika používání internetu, bezpečnost počítače, zásady bezpečného používání internetu, bezpečná hesla, sociální inženýrství, phishing či pro nefiremní účastníky bezpečnost dětí na internetu.
Před každým kurzem je vhodné některé konkrétní body konzultovat se zadavatelem, aby kurz cílil na aktuálně zjištěné potřeby a doplnění stávajících znalostí uživatelů.
Do kurzu pro firmy mohou být zakomponovány některé prvky vnitrofiremních směrnic tak, aby si je uživatelé osvěžili a začali je vědomě používat.

Možný obsah kurzu

  • Napadení počítače (možné způsoby napadení počítače).
  • Zabezpečení počítače (aktualizace, „anti-software“, chování uživatele, …).
  • nternet a soukromí.
  • Hrozby na internetu (sociální inženýrství, phishing, kyberšikana, …).
  • Principy bezpečného používání internetu (zvlášť pro dospělé a děti).
  • Hesla (principy bezpečnosti hesla, správné heslo a jeho používání).

Cílová skupina

Zaměstnanci firem využívající výpočetní techniky a hlavně přístupu k internetu.
Kurz je vhodný i pro domácí uživatele, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti uživatelské
bezpečnosti.