Průkaz strojníka – obsluhy


Vystavení nového průkazu, vystavení duplikátu průkazu Cena: 300,- Kč 450,-

Rozšíření průkazu o další kategorii strojů, zápis do průkazu Cena: 200,- Kč 350,-