Základní kurzy jednoúčelové


Jsou určeny pro obsluhy kompresorů a elektrocentrál bez omezení výkonů, vrtných souprav, korečkových rypadel a minirypadel, ručně vedených válců, obsluh betonáren a maltáren stabilních, semimobilních a mobilních, autodomíchávačů, přepravníků betonových směsí a malty, čerpadel betonových směsí, sněhových fréz, drenážních rýhovačů a korečkových hlubidel, zařízení pro napínání předpínací výztuže, zařízení pro míchání injektážní malty a pro injektování, zařízení na recyklaci odpadních surovin.
Cena kurzu: 4.500,- Kč .5.800,- V ceně je zahrnuta teoretická výuka a závěrečná odborná zkouška.