Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2014


Zákon 187/2006 Sb. v platném znění

Určeno : Zaměření semináře zahrnuje praktické dopady novelizace předpisů v oblasti nemocenského a sociálního pojištění a je určen zejména pro mzdové účetní, ale i pro personalisty.

Obsah:

Rozšíření okruhu osob účastných nemocenského pojištění- Praktické případy a zkušenosti z zúčtovaných období ve vztahu  k oblasti sociálního pojištění

 • Účast na nemocenském pojištění osob činných na základě dohody o provedení práce
 • Podmínky účasti na nemocenském pojištění u ostatních zaměstnanců
 • Podmínky dávek nemocenského pojištění
 • Změny v údajích pro výpočet dávek
 • Posuzování zdravotního stavu
 • Režim práce neschopného a povolování vycházek
 • Úkoly OSSZ, nové tiskopisy
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Postup zaměstnavatele při přechodu na novou úpravu

Poplatníci pojistného

 • Sazby pojistného a vyměřovací základy
 • Přehled o výši pojistného
 • Maximální vyměřovací základ
 • Způsob placení pojistného

Mzdy

 • Dohody konané mimo pracovní poměr (praktické příklady)
 • Výpočet srážek ze mzdy (platu) roce 2014 (nové poznatky z praxe)
 • Oblast dovolené od 1.1.2014 (čerpání, převádění, proplácení)
 • Potvrzení o zaměstnání (rozšířené náležitosti)

Cena: 1.300,– Kč včetně DPH při minimálním počtu 10 ti účastníků
Kdy: datum konání dle přihlášeného počtu zájemců (minimálně 10 účastníků)
Čas: od 9:00 do 14:00 hod
Kde: Brno, Křenová 65a

Zájemci se mohou přihlásit na náš kontakt uvedený na konci této stránky.

Přednáší: JIŘINA FRÁŇOVÁ – vedoucí odboru sociálního pojištění (MSSZ) respektive České správy sociálního zabezpečení Brno a finanční expert – specialista z oblasti
mzdového účetnictví.