Práce v laboratořích


Školení BOZP a sovisejících předpisů pro zaměstnance a vedoucí pracovníky pracujících v laboratořích.
Rozsah: minimálně 4 hodiny