Využití kontingenčních tabulek MS Excel v controlingových činnostech


Kurz Využití kontingenčních tabulek MS Excel v controlingových činnostech slouží pro podklady pro KT, formáty KT, typy dat         v KT, kontingenční grafy.