Sociologie


Vymezení sociálních skupin,třídění skupin, vztahy ve skupinách všeobecně i ve firmách, sociální normy, pozice, role status, prestiž.
Sociologie vzdělávání dospělých – jak vzdělávat dospělé, sociologie práce, trh práce, volný čas, životní styl a vzdělávání dospělých.