Školení programu SmartDraw


Školení programu SmartDraw – využití flowcharts, lean tools, kanban boards,mind maps, ganttovy diagramy, floor plans a dalších pro specifické potřeby firmy.