Školení na analýzu dat z monitoringu strojů


Školení na analýzu dat z monitoringu strojů  slouží pro údržbu, obsluhu strojů a management – cílem je získat a analyzovat data se zaměřením na zvýšení efektivity a produktivity strojů, předcházení krizovým situacím ve výrobě a údržbě s dopadem na snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti firmy.