Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2014


Zákon 187/2006 Sb. v platném znění

Určeno : Zaměření semináře zahrnuje praktické dopady novelizace předpisů v oblasti nemocenského a sociálního pojištění a je určen zejména pro mzdové účetní, ale i              pro personalisty.
Obsah:
1. Rozšíření okruhu osob účastných nemocenského pojištění- Praktické případy a zkušenosti z zúčtovaných období ve vztahu  k oblasti sociálního pojištění
• Účast na nemocenském pojištění osob činných na základě dohody o provedení práce
• Podmínky účasti na nemocenském pojištění u ostatních zaměstnanců
• Podmínky dávek nemocenského pojištění
• Změny v údajích pro výpočet dávek
• Posuzování zdravotního stavu
• Režim práce neschopného a povolování vycházek
• Úkoly OSSZ, nové tiskopisy
• Povinnosti zaměstnavatele
• Postup zaměstnavatele při přechodu na novou úpravu.

2. Poplatníci pojistného
• Sazby pojistného a vyměřovací základy
• Přehled o výši pojistného
• Maximální vyměřovací základ
• Způsob placení pojistného.

3. Mzdy
• Dohody konané mimo pracovní poměr /praktické příklady/
• Výpočet srážek ze mzdy (platu) roce 2014 / nové poznatky z praxe/
• Oblast dovolené od 1.1.2014 /čerpání, převádění, proplácení/
• Potvrzení o zaměstnání /rozšířené náležitosti/

Cena: 1.300,– Kč včetně DPH při minimálním počtu 10 ti účastníků
Kdy: datum konaní dle přihlášeného počtu zájemců (minimálně 10 účastníků)
Čas: od 9:00 do 14:00 hod
Kde: Brno, Křenová 65a

Zájemci se mohou přihlásit na náš kontakt uvedený na konci této stránky.
Přednáší: JIŘINA FRÁŇOVÁ – vedoucí odboru sociálního pojištění (MSSZ) respektive České správy sociálního zabezpečení Brno a finanční expert – specialista z oblasti
mzdového účetnictví.