Metoda Dynamický Balance scorecard


Metoda Dynamický Balance scorecard je metoda, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu.