Krizové řízení v praxi


Zvládání stresu, stres management.
Posttraumatická stresová porucha.
Syndrom vyhoření.
Následná posttraumatická péče s kompletní psychologickou přípravou na zvládání stresových situacích v nepříznivých a zvlášť stresujících podmínkách ( náš lektor je proškolen v metodě CISM – critical stress management).