Didaktika dospělých


Celoživotní vzdělávání, metody uplatnění v praxi, didaktické prostředky, výukové technologie a formy vzdělávání dospělých.