Školení


• Využití kontingenčních tabulek MS Excel v controlingových činnostech
• Analýza výrobních, logistických a obchodních dat
• Dynamické modelování
• Metoda Dynamický Balance scorecard
• Myšlenkové mapy a jejich využití v činnosti firmy
• Školení na analýzu dat z monitoringu strojů
• Projektování problematických výrobků v oblasti armatur v Autocadu
• Školení programu SmartDraw
• Manažerský business simulátor
• Právní minimum
• BOZP a PO
• Personální řízení
• Didaktika dospělých
• Organizační chování
• Sociologie
• Krizové řízení v praxi
• Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2014
• Zákoník práce