Zákonné povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání a poskytování náhrady škody vzniklé těmito událostmi


Obsah:
1.Vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání a její výhled – zákoník práce, zákon o úrazovém pojištění, evidence a dokumentace pracovních úrazů.
2.Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3.nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.
4.Definice pracovního úrazu, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání – zákoník práce, nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
5.Praktické příklady z praxe.

Cena: 1.200,– Kč včetně DPH při minimálním počtu 10ti účastníků
Kdy: datum konání dle přihlášeného počtu zájemců (minimálně 10 účastníků)
Čas: od 9:00 do 14:00 hod
Kde: Brno, Křenová 65a