Semináře


  • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2014
  • Povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
  • Prevence rizik a BOZP – aplikace zákonných povinností v praxi
  • Zákonné povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání a poskytování náhrady škody vzniklé těmito událostmi