Vysokozdvižný vozík – spalovací


Kurzy a přezkoušení mohou u naší společnosti absolvovat jak jednotlivci tak firmy.

Jednotlivé kurzy vedou u naši firmy certifikovaní lektoři s vice než 15-letou praxí
A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
B – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
D – Vysokozdvižné ručně vedené
E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun
G – Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
Z – Zvláštní vozíky

Po absolvování kurzu získáte certifikovaný průkaz na vysokozdvižný vozík.
Zvýšením či rozšířením Vaší kvalifikace, výrazně zvyšujete možnost Vašeho
pracovního uplatnění na trhu práce.

Kdy: kurzy zahajujeme každý týden
Kde: kurzy probíhají jak u nás na učebnách Brně a Hodoníně, ale kurz můžeme také realizovat přímo ve vaší firmě.