Obráběč kovů – horizontkář


Cílem kurzu je připravit účastníky kurzu na profesi, která má v podmínkách českého průmyslu svoji dlouholetou tradici a o tuto profesi je trvalý zájem ze strany zaměstnavatelů. Účastníci kurzu budou připraveni zvládnout činnosti spojené s strojním kovoobráběním zaměřeným na práci na horizontálních obráběcích strojích.Účastníci kurzu projdou jak teoretickou, tak i praktickou přípravou na tuto profesi.
Program kurzu:
• Dodržování bezpečnosti práce
• Teorie obrábění – soustružení, frézování, vrtání
• Čtení strojírenských výkresů a postupů
• Základy ,správy programů
• Nástroje
• Programování obrysů
• Cykly a speciální funkce
• Programy a Q-parametry
• Upínání kusů na horizontce
• Dokončovací operace

Délka rekvalifikačního kurzu :
Teoretická příprava : 70 hodin Praktická příprava : 120 hodin Závěrečná zkouška : 8 hodin
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy