Kurz první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí


Rozsah kurzu je 40 hodin, ve smyslu vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Program kurzu:

  • Složení a funkce lidského těla (5 hod.)
  • První pomoc – teorie (6 hod.)
  • První pomoc – praxe, obvazová technika (11 hod.)
  • Transport raněných (2 hod.)
  • Péče o nemocné (4 hod.)
  • Základy zdravotnické dokumentace (1 hod.)
  • Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí (2 hod.)
  • Hygiena a epidemiologie (4 hod.)
  • Další znalosti a dovednosti – základy záchrany tonoucího, literatura atd. (celkem 5 hod.)

Místo konání a termín kurzu: dohodou (přizpůsobíme Vašim možnostem)
 
Cena: dohodou