Vektorová grafika v Corel Draw


Cílem kurzu je seznámit posluchače s kompletním ovládáním programu Corel DRAW a uvést do tajů vektorové grafiky. V kurzu se naučíte práci s písmy, vytvářet letáky, logotypy a další tištěné materiály. Poznámka: Zájemci o kurz musí umět ovládat počítač na základní úrovni.

Program kurzu: Seznámení s kreslícími nástroji a funkcemi programu, transformace a úpravy objektů, práce s textem, základy typografie, příprava dokumentu k tisku, základy polygrafie…

Délka kurzu: 40 hodin