Zvyšování osobní efektivity


Cílem kurzu je připravit a vybavit posluchače informacemi a znalostmi, které zvýší jejich občanskou gramotnost, tedy uplatnitelnost jak v osobním tak i v pracovním životě. Aktivity zařazené do tohoto kurzu jsou postaveny na exaktních základech, jež jasně deklarují, že souběžným zvyšováním sociální kompetence a poskytování praktických informací z oblasti občanské, ekonomické a informační gramotnosti dochází ke změnám v postojích účastníků k jejich životní situaci, zvláště k vyšší motivaci účastníků ke změnám jejich životního stylu a také k vyšší sebedůvěře při hledání zaměstnání a pomáhají jim úspěšně se adaptovat na podmínky pracovního místa.

Kdy: Čas přizpůsobíme Vašim možnostem

Kde: Místa realizace přizpůsobíme vašemu zájmu o tento kurz.