Job club


Poradenská činnost Job club je určena uchazečům o zaměstnání, kterým je v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, §33, věnována zvýšená péče při zprostředkování popř. dalším uchazečům evidovaným na úřadě práce, které úřad práce do tohoto vzdělávání zařadí. Vzdělávání je zaměřeno na podporu aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu ke klientům úřadu práce a rovněž ve vztahu ke stávajícím možnostem trhu práce. Cílem je účastníky poradenské činnosti Job clubu aktivovat a motivovat při hledání zaměstnání a pomoci jim k urychlení návratu na trh práce. Tohoto cíle bude dosaženo zařazením takových aktivit, které zvýší osobní kompetence účastníků, tzn. zvýší jejich znalosti a dovednosti v této oblasti.