Kontingenční tabulky (Pivot Tables)


Chcete mít detailní přehled o vašich datech? Chcete si sami určovat jejich strukturu zobrazení? Nestačí vám přehledy z vašeho ERP nebo účetního softwaru? Nechcete kupovat různé „manažerské nadstavby“ k vašemu již tak drahému systému? Máme pro vás řešení – naučte se pracovat s daty pomocí kontingenčních tabulek. Přehledy pohledávek a závazků dle časové struktury, zákazníků, dodavatelů, časový vývoj, … Přehledy nákladů a výnosů dle firmy, závodů, útvarů, nákladových skupin, účtů, vozidel, zaměstnanců – to vše v časovém členění. Analýzy jednotlivých produktů, druhů zboží, skupin sortimentů, nákladovost, ziskovost, marže, …. Znáte strukturu mzdových nákladů své firmy?                  Analýzy dle útvarů, závodů, zaměstnanců, druhů mzdových složek, zakázek, … Analýzy firemních i soukromých telefonních hovorů dle telefonních čísel, zaměstnanců, států, délky volání za časové období, nejdražších hovorů, … Podrobný přehled vašich skladových zásob, jejich obrátkovosti, struktury, členění dle skupin, zákazníků, zakázek, množství na skladě, dle skladů, … Jakékoliv jiné analýzy kvantifikovatelných dat. Pokud není ve vašich silách se takové věci naučit, jsme připraveni vám formou outsoucingu tyto analýzy a přehledy provádět v pravidelných intervalech nebo vyškolit vámi stanovené pracovníky. Zároveň vám nabídneme typy úsporných opatření, která vyplynou z výše uvedených analýz, což vaší firmě přinese reálné finanční úspory.

Misto konání:
Brno, případně další místa dle Vašeho požadavku.

Cena:
Informace o ceně získáte dotazem na nás.  Cena se vždy odvíjí od počtu účastníků.