Čtení a kreslení technické dokumentace pro oblast strojírenské výroby


Osnova kurzu:
Příčiny chyb v kusové a sériové strojírenské výrobě:
• příčiny chyb v kusové a sériové strojírenské výrobě
• následky chyb v kusové a sériové strojírenské výrobě
• nápravná opatření, řízení kvality a řízení rizik
Technická dokumentace:
• druhy a klasifikace technické dokumentace
• úprava a značení technické dokumentace
• výrobní dokumentace
• požadavky na výkresovou dokumentaci
• textová dokumentace
• technická schémata
• elektronická dokumentace a nástroje pro její tvorbu
• archivace technické dokumentace
Technický dokument a norma:
• normalizace technických výkresů
• označování konstrukčních materiálů na výkresu
• všeobecné výrobní přesnosti
• značení svárů na výkresové dokumentaci
Hlavní zásady pro zhotovení technického výkresu:
• zobrazení pohledů – způsoby promítání
• zásady kótování na technických výkresech
• předepisování přesností rozměrů a tolerancí
• předepisování jakosti a úprav povrchu součástí
Technický výkres ve strojírenské kusové a sériové výrobě:
• kreslení a kótování mechanických součástí a spojů
• kreslení diagramů, náčrtů, schémat a jejich vyhodnocování
Čtení původní dokumentace:
• čtení původní dokumentace v německém jazyce
• čtení původní dokumentace v anglickém jazyce
• čtení původní dokumentace ve francouzském jazyce
• čtení původní dokumentace v ruském jazyce
Kurz lze přizpůsobit rozsahem a obsahem požadavkům zákazníka.