Základy podnikání 150h


Cílem kurzu je připravit posluchače na vstup do podnikatelského prostředí se všemi právy a povinnostmi. Kurz je určen pro ty z Vás, kteří uvažujete o vlastním podnikání, ale máte pocit, že potřebné vstupní znalosti jsou příliš rozsáhlé. Náš kurz Vás přesvědčí, že získat je můžete jednoduše, přehledně a uceleně.
Program kurzu:
• Základy obsluhy osobního počítače
• Právní úprava podnikání – obchodní zákoník, živnostenský zákon
• Daňová evidence – vedení, právní úprava, daňové příjmy a výdaje, obchodní majetek
• Daně – právní normy, druhy daní, vazba na podnikání
• Sociální a zdravotní pojištění
• Mzdy a personalistika
• Průzkum trhu a marketing
• Zdroje financování
• Prodejní dovednosti
• Podnikatelský záměr – princip, sestavování
Délka rekvalifikačního kurzu:
150 hodin – dosažené vzdělání nejméně vyučen
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy