Účetnictví


Cílem kurzu je naučit účastníky tohoto rekvalifikačního kurzu ovládat podstatu souvztažných zápisů základních hospodářských operací tak, aby byli schopni ručně zpracovat a vést účetnictví firmy, s následným zpracováním uzávěrky a závěrky, a to formou vyčíslení hospodářského výsledku a sestavení konečné rozvahy za běžné účetní období, včetně ovládání vedení veškeré agendy s danou problematikou související.
Rekvalifikační kurz je určen rovněž všem, kteří si chtějí zopakovat nebo získat základy v oblasti vedení účetnictví a případně si pak vést účetnictví ve své vlastní firmě nebo působit jako zaměstnanci na pozici finanční účetní.
Program kurzu:
• Podstata, význam, organizace a rozsah vedení účetnictví
• Účetní záznamy
• Majetek podniku
• Rozvaha
• Náklady a výnosy
• Účetní zápisy
• Všeobecné účetní zásady
• Základy účtování na syntetických účtech
• Účetní uzávěrka a závěrka
Délka rekvalifikačního kurzu: 120 hodin.
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy