Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky


Cílem kurzu je naučit účastníky tohoto rekvalifikačního kurzu ovládat základní pojmy a principy mzdového účetnictví – zásady odměňování, zákon o mzdě, mzdové evidence, problematika sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů ze závislé činnosti, dohody mimo pracovní poměr, zákonné ustanovení upravující daň z příjmů ze závislé činnosti, zákon o mzdě, sociální a zdravotní pojištění osob v „závislé činnosti“ i osob samostatně výdělečně činných, dále samostatně zpracovávat veškerou evidenci mezd (mzdové listy), sociálního a zdravotního pojištění a ovládat rovněž vedení veškeré agendy s danou problematikou související, včetně používání účetního software na PC.

Rekvalifikační kurz je určen rovněž všem, kteří si chtějí zopakovat nebo získat základy v oblasti vedení mzdového účetnictví s využitím výpočetní techniky a případně si pak vést mzdové účetnictví ve své vlastní firmě nebo působit jako zaměstnanci na pozici mzdový(á) účetní.

Program kurzu:

 • Základy osobní a mzdové agendy, pracovně právním minimum, druhy pracovně právních vztahů
 • Seznámení s platnými zákony zdravotního pojištění, sociálního a důchodového pojištění, se Zákoníkem práce, se zákonem o dani z příjmu ze závislé činnosti apod.
 • Přihlašování organizace a zaměstnanců k nemocenskému pojištění a zdravotnímu pojištění vč. jejich odhlášení
 • Mzda a její složky, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, náhrada při pracovní neschopnosti
 • Příprava podkladů pro zpracování mzdy, jejich zadávání do systému, zpracování a výpočet mzdy
 • Mzdová uzávěrka a zpracování jednotlivých výkazů vč. pololetních a ročních, vedení mzdových listů
 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Povinnosti vůči ÚP, státním institucím a bankovním institucím
 • Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru zaměstnance, potvrzení o zaměstnání, evidenční listy apod
 • Zaúčtování mezd na syntetických účtech
 • Účtování na PC pomocí účetního software

Délka rekvalifikačního kurzu: 120 hodin

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy