Kontingenční tabulky (Pivot Tables)


Chcete mít detailní přehled o vašich datech?
Chcete si sami určovat jejich strukturu zobrazení?
Nestačí vám přehledy z vašeho ERP nebo účetního softwaru?
Nechcete kupovat různé „manažerské nadstavby“ k vašemu již tak drahému systému?
Máme pro vás řešení – naučte se pracovat s daty pomocí kontingenčních tabulek.
Přehledy pohledávek a závazků dle časové struktury, zákazníků, dodavatelů, časový vývoj, …
Přehledy nákladů a výnosů dle firmy, závodů, útvarů, nákladových skupin, účtů, vozidel, zaměstnanců – to vše v časovém členění.
Analýzy jednotlivých produktů, druhů zboží, skupin sortimentů, nákladovost, ziskovost, marže, ….
Znáte strukturu mzdových nákladů své firmy?                  Analýzy dle útvarů, závodů, zaměstnanců, druhů mzdových složek, zakázek, …
Analýzy firemních i soukromých telefonních hovorů dle telefonních čísel, zaměstnanců, států, délky volání za časové období, nejdražších hovorů, …
Podrobný přehled vašich skladových zásob, jejich obrátkovosti, struktury, členění dle skupin, zákazníků, zakázek, množství na skladě, dle skladů, …
Jakékoliv jiné analýzy kvantifikovatelných dat.
Pokud není ve vašich silách se takové věci naučit, jsme připraveni vám formou outsoucingu tyto analýzy a přehledy provádět v pravidelných intervalech nebo vyškolit vámi stanovené
pracovníky.
Zároveň vám nabídneme typy úsporných opatření, která vyplynou z výše uvedených analýz, což vaší firmě přinese reálné finanční úspory.