Daňová evidence


Cílem kurzu je naučit účastníky vést daňovou evidenci malé a střední firmy, včetně veškeré agendy s danou problematikou související, a to v návaznosti na vyčíslení základu daně, včetně samostatného zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Rekvalifikační kurz je určen rovněž všem, kteří si chtějí vést daňovou evidenci ve své vlastní firmě nebo působit v malé či střední firmě jako zaměstnanci na pozici finanční účetní.

Program kurzu: • Předmět a cíl daňové evidence • Forma a obsah daňové evidence • Evidence příjmů a výdajů • Daňová evidence pohledávek a závazků • Evidence daně z přidané hodnoty • Evidence dlouhodobého majetku • Evidence najatého majetku • Zásoby a jejich evidence • Krátkodobý finanční majetek • Sociální a zdravotní pojištění • Mzdová evidence • Rezervy a jejich evidence • Evidence jízd a ostatních skutečností • Vedení deníku příjmů a výdajů • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Délka rekvalifikačního kurzu: 40 hodin.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy