Daňová evidence s využitím výpočetní techniky


Cílem kurzu je naučit účastníky vést daňovou evidenci malé a střední firmy, včetně veškeré agendy s danou problematikou související, a to v návaznosti na vyčíslení základu daně, včetně samostatného zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a naučit účastníky účtování na PC pomocí účetního software.

Rekvalifikační kurz je určen rovněž všem, kteří si chtějí vést daňovou evidenci ve své vlastní firmě nebo působit v malé či střední firmě jako zaměstnanci na pozici finanční účetní.

Program kurzu:

 • Předmět a cíl daňové evidence
 • Forma a obsah daňové evidence
 • Evidence příjmů a výdajů
 • Daňová evidence pohledávek a závazků
 • Evidence daně z přidané hodnoty
 • Evidence dlouhodobého majetku
 • Evidence najatého majetku
 • Zásoby a jejich evidence
 • Krátkodobý finanční majetek
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Mzdová evidence
 • Rezervy a jejich evidence
 • Evidence jízd a ostatních skutečností
 • Vedení deníku příjmů a výdajů
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Účtování na PC pomocí účetního software

 

Délka rekvalifikačního kurzu: 80 hodin.

Místo konání a termín kurzu: dohodou (přizpůsobíme Vašim možnostem)

Cena: dohodou

Kurz je zakončen ověřením vědomostí včetně vystavení osvědčení.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.