Průkaz strojníka – obsluhy


Vystavení nového průkazu, vystavení duplikátu průkazu
Cena: 400,- Kč

Rozšíření průkazu o další kategorii strojů, zápis do průkazu
Cena: 300,- Kč

Provádíme rovněž zákonem stanovené technické prohlídky, které ukládá provozovatelům stavebních strojů NV č.378/2001 Sb. §4, odst. 2 v platném znění, Zákon č.309/06 Sb. v platném znění a Zákon č.262/2006 Sb. v platném znění.
 
Provozovatel obdrží protokol o provedené kontrole.
 
Cena za kontrolovaný stroj je 1.500,- Kč.