Poradenství pro volbu povolání – kariérové poradenství


Nabízíme Vám profesionální poradenství pro volbu povolání

Kariérové poradenstvíje určeno:

  • všem, kteří si teprve budou volit svoji pracovní kariéru, zejména tedy žákům základních škol,
  • žákům, kteří již základní školu opustili a zvolili si nevhodný obor, pro ktreý nemají předpoklady a přemýšlí o změně,
  • žákům, kteří z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončili střední či jinou školu
  • všem, kteří chtějí řešit svoji kariéru.

Realizujeme taktéž, kariérové poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel.

Součástí kariérového poradenství je:

  • Diagnostika osobnostní potenciálu klienta.
  • Doporučení dalšího rozvoje s orientací na výběr nejvhodnějšího typu profese nebo studia.

Konzultace výsledků s možností účasti rodičů.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni zabezpečit:

  • psychodiagnostické a psychologické vyšetření klienta
  • ergodiagnostické vyšetření jehož cílem je vyšetření pracovního potenciálu klienta a posouzení jeho předpokladů pro uplatnění se na trhu práce. Ergodiagnostika je vhodná zejména pro klienty, kteří mají nějaké zdravotní omezení.
  • koučování ti. metoda poradenství a školení, pro niž je charakteristické, že trenér (kouč) nedává pevné rady a doporučení, ale hledá řešení společně s klientem.

V oblasti kariérového poradenství spolupracujeme s úřady práce, školami, státními i nestátními organizacemi, zaměstnavateli a psychology.
Napište nám nebo zavolejte a přesvědčte se, že jsme tím správným partnerem pro Vás.