Poradenství pro fondy ESF a ERDF


Poradenství pro fondy ESF

Nabízíme Vám profesionální poradenství, popřípadě metodické vedení v oblasti přípravy či realizace projektů z Evropského sociálního fondu, včetně odborné pomoci při zpracování monitorovacích zpráv s cílem zabezpečit úspěšnost realizace a plynulost financování Vámi realizovaných projektů. Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Poradenství k programům, které umožňují čerpání finančních prostředků z ESF:

 • Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí,
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Operační program Praha – Adaptabilita v odborné gesci Magistrátu hlavního města Prahy.

Poradenství pro fondy ERDF

Nabízíme Vám profesionální poradenství v oblasti přípravy či realizace projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) financuje:

 • produktivní prostředí (zejména pro rozvoj malých a středních podniků a přítažlivost regionů) prostřednictvím rozvoje infrastruktury
 • výzkum a technologický vývoj
 • rozvoj informační společnosti
 • investice do cestovního ruchu a kultury, vytváření trvale udržitelné pracovní příležitosti
 • ochrana a zlepšování životního prostředí
 • mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce
 • podpora služeb pro podniky
 • převod technologií
 • zlepšení přístupu podniků k financím
 • přímé podpory investic
 • investice do infrastruktury
 • rozvoj vnitřního potenciálu podporujících místní rozvoj a zaměstnanost a činnost malých a středních podniků

Napište nám nebo zavolejte a přesvědčte se, že jsme tím správným partnerem pro Vás.